Ovdje možete vidjeti neke od naših referenci:

1. Politehnika Pula - "EDU-IT jačanjem informatičkih vještina do zanimanja budućnosti", Lokalna partnerstva za zapošljavanje, ESF

2. Istarsko narodno kazalište - "Retrovizor-program soc.uključivanja osoba starijih od 54 godine kroz kulturne aktivnosti", Umjetnost i kultura 54+, ESF

3. ARHI d.o.o. - "Investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu u svrhu jačanja konkurentnosti poduzeća", Eimpuls, EFRR

4. Pegaso obrt - "Jačanje konkurentnosti obrta Pegaso", Eimpuls, EFRR

5. Tehnoline obrt - "Investicija u proširenje postojeće poslovne jedinice", Eimpuls, EFRR

6. PSV-engineering d.o.o. - "Diversifikacijom poslovnog procesa do jačanja konkurentnosti", Eimpuls, EFRR

7. K.S.-gradnja d.o.o. - "Jačanje konkurentnosti poduzeća KS-gradnja d.o.o.", Eimpuls, EFRR

8. ŽAGAR obrt - "Investicija radi proširenja kapaciteta postojeće poslovne jedinice", Eimpuls, EFRR

9. OPG ANDREA GRABUNĐA - "Mjera 4.1.1.- ulaganje u nabavu traktora i mehanizaciju", Program ruralnog razvoja

10. OPG SANJIN SANDRIĆ - "Mjera 6.3.1. - mala polj.gospodarstva", Program ruralnog razvoja

11. OPG IVAN KOŠARA - "Mjera 4.1.1. - ulaganje u plastenike i polj.mehanizaciju", Program ruralnog razvoja

12. UO SANDRA - "Unapređenje sadržaja obrta radi produljenja sezone", Konkurentnost turističkog gospodarstva, MINT

13. OPG SANJIN SANDRIĆ - "Investicija u izgradnju ruralnog kampa na OPG-u", Potpore za turistički nerazvijena područja, HTZ

14. GRAD PULA - "Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima", MSPM

15. OPG SANJIN SANDRIĆ - "Investicija u uređenje kušaone maslinovog ulja na OPG-u", Konkurentnost turističkog gospodarstva, MINT

16. UO MIDNIGHT - "Unapređenje smještajne ponude u obiteljski hotel", Konkurentnost turističkog gospodarstva, MINT

17. OPG BORIS ORLIĆ - "Uređenje ruralnog izletišta na OPG-u", Konkuretnost turističkog gospodarstva, MINT

18. POLITEHNIKA PULA - "WORTH-Worth & Think, transformative teaching university", Erasmus+ KA2 Strategic partnership

19. STUDENTSKI CENTAR PULA - "BEST - Business and entrepreneurial skills training for youth", Erasmus+, KA2 Strategic partnership

20. POLITEHNIKA PULA - "Opremanje laboratorija za centar kompetencija za mehatroniku", Zaklada Adris

21. HRVATSKA DONORSKA MREŽA - "I ja sam donor! Program promocije Hrvatske donorske mreže", Zaklada Adris

...itd.

 

Nazovite nas još danas na +385 (0)52 386 346 ili pošaljite email na info@aranea.com.hr

Nastojimo pružiti našim klijentima vrhunsku podršku kako bi njihove prijave na EU projekte završile uspjehom!