Gundulićeva 18, Pula, HR | Tel: 052 386 346 | Fax: 052 391 830 | e-mail: info@aranea.com.hr

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

- Objavljen je novi natječaj iz Vinske omotnice:

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su troškovi izgradnje/rekonstrukcije, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi prenamjene u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte,  troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti, opći troškovi povezani s izgradnjom/rekonstrukcijom, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme, troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova.

Korisnici ove mjere su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije. Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini Podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%).
Rok za podnošenje prijava je do 30. travnja 2019. godine.

- Objavljen je INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE NATJEČAJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ZA 2019.:

Indikativni plan objave natječaja 2019.

Vrijeme objave natječaja

Naziv natječaja

kontinuirano

Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

kontinuirano

Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

kontinuirano

3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

kontinuirano

3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja

kontinuirano

5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

kontinuirano

9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

siječanj

16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina (za 16.4.1.)

siječanj

4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

veljača

16.1.2. Operativne skupine

veljača

4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

veljača

10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

veljača

4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

veljača

4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

ožujak – svibanj

Mjeru 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja)

ožujak – svibanj

Mjera 11 Ekološki uzgoj (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja)

ožujak – svibanj

Mjera 13  Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja)

ožujak – svibanj

Mjera 14 Dobrobit životinja (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja)

ožujak

17.1. Osiguranje uroda, životinja i bilja

travanj

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)

travanj

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

travanj

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (mikro, mali i srednji)

svibanj

6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

svibanj

8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

svibanj

8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

svibanj

8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

lipanj

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

lipanj

16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

srpanj

4.3.4 Investicije u javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća*

srpanj

4.3.5 Korištenje obnovljivih izvora energije za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća*

studeni

4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Natječaji za potpore u okviru LEADER pristupa objavljuju se na mrežnim stranicama lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova)

* podložno promjenama nakon odobrenja Komisije

 

 

- Objavljen je natječaj za provedbu operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« iz Programa ruralnog razvoja. Svrha natječaja je dodjela sredstava za kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka) i/ili izgradnju novih i/ili obnovu postojećih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 70.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 400 EUR, a najviša 150.000 EUR.

Intenzitet potpore po projektu iznosi do100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Link: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-4-4-1-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ocuvanjem-okolisa/

- do 13.12.18. otvoren je natječaj za mjeru 6.3.1. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA".

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000-7.999 EUR, iznos potpore 15.000 EUR. Prihvatljive aktivnosti su:
a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Link: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

 

- OBJAVLJENA SU TRI NOVA NATJEČAJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA, rokovi prijave rujan 2018.:

1. Natječaj za tip operacije 6.4.1. "Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima": http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-4-ulaganja-u-stvaranje-i-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-provedba-tipa-operacije-6-4-1-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralni/

2. Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo": http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-7-4-1/

3. Natječaj za tip operacije 4.2.2. "Korištenje obnovljivih izvora energije": http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-4-2-2-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-iz-programa-ruralnog-razvoja-rh-2014-2020/

 

- OBJAVLJEN JE NATJEČAJ ZA PROVEDBU OPERACIJE 4.2.1. "POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNI PROIZVODIMA - OBJEKTI MALOG KAPACITETA ZA PROIZVODINJU ULJA/MLIJEKA"

Svrha ovih natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po svakom natječaju (mini mljekare i uljare) iznosi 75.000.000 kuna.

Vrijednost potpore po projektu za mini mljekare iznosi od 15.000 EUR do 1.000.000 EUR, a intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, dok vrijednost potpore za uljare po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR, a intenzitet potpore po projektu također iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.Rok prijave: 21.rujan

Link: https://www.apprrr.hr/podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i-ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda/

 

- NOVI INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE NATJEČAJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ZA 2018.:

- PREDSTAVLJENI NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA, U SURADNJI MPS, HAMAG-a I HBOR-a:

Novi oblici financijske podrške kroz koju će biti ponuđeni povoljniji krediti već i jamstva za nova ulaganja, odnosno modernizaciju postojećih kapaciteta po uvjetima znatno povoljnijim od onih koje bankarski sektor trenutno nudi na ovdašnjem tržištu.  U tu svrhu izdvojeno je 70,6 milijuna eura, koji će biti na raspolaganju korisnicima u poljoprivredi, prerađivačkom sektoru i šumarstvu. Kroz ove financijske instrumente moći će se financirati primjerice obrtna sredstva, kupnja živih životinja, rabljene opreme, jednogodišnjeg bilja… ali i troškovi koji nisu bili prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava.

Potpisanim sporazumima pokrenut će se:

  • * Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj (kamate 0,5% i 1,0%; Mali zajmovi za sektor mljekarstva 0.1%) – od svibnja 2018.
  • * Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj (maksimalni iznos jamstva 1,3 mil. eura) – od lipnja 2018.
  • * Investicijski krediti za ruralni razvoj – krajem 2018.

Prezentacija HAMAG: PRR-Presentation-Hamag-bicro.pdf

Prezentacija HBOR: PRR-Prezentacija-HBOR_18.04.2018.pdf

     

- OBJAVLJENI NOVI NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 6.1.1. “POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA”:

Područje natječaja su aktivnosti: Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr.

Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 372.000,00 HRK. Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.800,00 HRK. Rok za prijavu: 13.06.18.

Link: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima/

 

Naša usluga: informiranje i savjetovanje, priprema prijavne dokumentacije i hodograma aktivnosti; iznos za konzultantske usluge moguće je uključiti u proračun projekta.

Cijena: po dogovoru

Za sve informacije/ponudu obratite se na info@aranea.com.hr, ili 052/386-346.

Nazovite nas još danas na +385 (0)52 386 346 ili pošaljite email na info@aranea.com.hr

Nastojimo pružiti našim klijentima vrhunsku podršku kako bi njihove prijave na EU projekte završile uspjehom!