Gundulićeva 18, Pula, HR | Tel: 052 386 346 | Fax: 052 391 830 | e-mail: info@aranea.com.hr

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

- do 13.12.18. otvoren je natječaj za mjeru 6.3.1. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA".

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000-7.999 EUR, iznos potpore 15.000 EUR. Prihvatljive aktivnosti su:
a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Link: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

 

- OBJAVLJENA SU TRI NOVA NATJEČAJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA, rokovi prijave rujan 2018.:

1. Natječaj za tip operacije 6.4.1. "Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima": http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-4-ulaganja-u-stvaranje-i-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-provedba-tipa-operacije-6-4-1-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralni/

2. Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo": http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-7-4-1/

3. Natječaj za tip operacije 4.2.2. "Korištenje obnovljivih izvora energije": http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-4-2-2-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-iz-programa-ruralnog-razvoja-rh-2014-2020/

 

- OBJAVLJEN JE NATJEČAJ ZA PROVEDBU OPERACIJE 4.2.1. "POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNI PROIZVODIMA - OBJEKTI MALOG KAPACITETA ZA PROIZVODINJU ULJA/MLIJEKA"

Svrha ovih natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po svakom natječaju (mini mljekare i uljare) iznosi 75.000.000 kuna.

Vrijednost potpore po projektu za mini mljekare iznosi od 15.000 EUR do 1.000.000 EUR, a intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, dok vrijednost potpore za uljare po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR, a intenzitet potpore po projektu također iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.Rok prijave: 21.rujan

Link: https://www.apprrr.hr/podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i-ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda/

 

- NOVI INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE NATJEČAJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ZA 2018.:

- PREDSTAVLJENI NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA, U SURADNJI MPS, HAMAG-a I HBOR-a:

Novi oblici financijske podrške kroz koju će biti ponuđeni povoljniji krediti već i jamstva za nova ulaganja, odnosno modernizaciju postojećih kapaciteta po uvjetima znatno povoljnijim od onih koje bankarski sektor trenutno nudi na ovdašnjem tržištu.  U tu svrhu izdvojeno je 70,6 milijuna eura, koji će biti na raspolaganju korisnicima u poljoprivredi, prerađivačkom sektoru i šumarstvu. Kroz ove financijske instrumente moći će se financirati primjerice obrtna sredstva, kupnja živih životinja, rabljene opreme, jednogodišnjeg bilja… ali i troškovi koji nisu bili prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava.

Potpisanim sporazumima pokrenut će se:

  • * Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj (kamate 0,5% i 1,0%; Mali zajmovi za sektor mljekarstva 0.1%) – od svibnja 2018.
  • * Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj (maksimalni iznos jamstva 1,3 mil. eura) – od lipnja 2018.
  • * Investicijski krediti za ruralni razvoj – krajem 2018.

Prezentacija HAMAG: PRR-Presentation-Hamag-bicro.pdf

Prezentacija HBOR: PRR-Prezentacija-HBOR_18.04.2018.pdf

     

- OBJAVLJENI NOVI NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 6.1.1. “POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA”:

Područje natječaja su aktivnosti: Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr.

Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 372.000,00 HRK. Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.800,00 HRK. Rok za prijavu: 13.06.18.

Link: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima/

 

Naša usluga: informiranje i savjetovanje, priprema prijavne dokumentacije i hodograma aktivnosti; iznos za konzultantske usluge moguće je uključiti u proračun projekta.

Cijena: po dogovoru

Za sve informacije/ponudu obratite se na info@aranea.com.hr, ili 052/386-346.

Nazovite nas još danas na +385 (0)52 386 346 ili pošaljite email na info@aranea.com.hr

Nastojimo pružiti našim klijentima vrhunsku podršku kako bi njihove prijave na EU projekte završile uspjehom!