Gundulićeva 18, Pula, HR | Tel: 052 386 346 | Fax: 052 391 830 | e-mail: info@aranea.com.hr

OPERATIVNI PROGRAMI OPKK/OPULJP

  - DANA 14.05. OBJAVLJEN JE REVIDIRANI INDIKATIVNI KALENDAR IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURETNOST I KOHEZIJA: https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10
   
  - Objavljen je JAVNI POZIV za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta - PoC8. 

  Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

  Intenzitet potpore:

  1. za mikro i mala poduzeća:  do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih ili drugih izvora sredstava

  2. za srednja poduzeća: do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

  Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

  Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

  • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC8 natjecatelj
  • poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

  Projektne prijave: od 25.4.2019. do 2. rujna 2019.

  Link: https://hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-poc8/

   

  - OBJAVLJEN JE POZIV IZ HAMAG-a za međunarodne suradničke projekte poduzetnika u 2019. godini iz programa EUREKA. Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Malo i srednje poduzeće (MSP) podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća koja:

  • imaju manje od 250 zaposlenih
  • imaju godišnji promet ispod 40 milijuna EUR-a
  • imaju ukupni iznos bilance ispod 43 milijuna EUR-a
  • odgovaraju kriteriju samostalnosti (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br.29/2002) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 63/2007, 53/2012, 56/2013) za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa).

  Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

   Znanstveno-istraživačke institucije su:

  1. Javne visokoškolske ustanove
  2. Javni istraživački instituti

  Budući da se projekti u okviru EUREKA programa financiraju iz nacionalnih proračuna svaka zemlja zadržava pravo definiranja vlastitih pravila o intenzitetu potpora, o procesu evaluacije te o pravnim subjektima koji se mogu natjecati za ta sredstva.

  Slijedom navedenog, prema Hrvatskim nacionalnim pravilima, obrti i fizičke osobe nisu opravdani za sufinanciranje u programu EUREKA. 

  Korisnik programa (svi hrvatski partneri na projektu) može imati 1 ugovoren projekt u fazi implementacije (projekt u toku). Novo ugovaranje drugog EUREKA projekta ovisi o uspješno završenom prethodnom projektu.

  Budući da su EUREKA projekti međunarodne suradnje, minimalni broj zemalja uključenih u projekt su dvije zemlje članice inicijative. Partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje. Popis zemalja članica dostupan je na www.eurekanetwork.org

  Ako u Hrvatskoj ima više partnera, određuje se glavni hrvatski partner. 

  Svi partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan natjecatelj ili zemlja ne smije biti odgovoran za više od 75 % ukupnih troškova projekta.

  Više o programu i postupku prijave: Kako pripremiti prijavu -N.Buljan.pdf   EUROSTARS-nacionalna pravila-I.Alaburić.pdf  EUROSTARS_G.Kregar.pdf

  - DANA 29.03.19. OBJAVLJEN JE IZMIJENJENI INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE POZIVA IZ OPERATIVNOG PROGRAMA "KONKURENTNOST I KOHEZIJA"OPKK Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga PDP-ova_29.03.2019.xlsx

  - DANA 04.02.19. OBJAVLJEN JE INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE POZIVA IZ OPERATIVNOG PROGRAMA "KONKURENTNOST I KOHEZIJA" ZA 2019.OPKK Ažurirani indikativni godišnji plan objave_04022019.pdf

   

  - OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova

  Predmet ovog Poziva: Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

  Vrijednost poziva:

  Ukupna bespovratna sredstava: 150.000.000,00 kn

  Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 kn

  Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 kn

  Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

  Svrha poziva:

  Prihvatljivi prijavitelji:

  Područja: Malo i srednje poduzetništvo

  Sažetak: Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“. Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

  Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944

   

  - OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE-IKT 2" 

  Svrha ovog Poziva: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

  Predmet ovog Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

  Vrijednost poziva:

  Ukupna bespovratna sredstava: 200.000.000,00 kn

  Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 kn

  Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

  Intenzitet potpore: 65-80%

  Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici

  Svrha poziva:

  Prihvatljivi prijavitelji:

  Područja: Malo i srednje poduzetništvo

  Sažetak: Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti u MSP vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti. Dodjelom potpora male vrijednosti potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

  Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=297eaffc-ee30-4c87-ae50-4743f6f685d2

   

  - OBJAVLJEN JE IZMIJENJENI INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE POZIVA IZ OP "KONKURENTNOST I KOHEZIJA" 14.09.2018.: Indikativni godišnji plan objave PDP-ova_2018_.xls

   

  - OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ov - FAZA 2":

  Poziv je namijenjen jačanju međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanju mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

  Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn

  Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

  Intenzitet za srednja poduzeća: 65%

  Početak prijava: 30.10.2018.

  Prihvatljivi troškovi:

  1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH

  koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja:

  a) Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu koji obuhvaćaju:

  - troškove kotizacije za nastup na sajmu/b2b susretu u inozemstvu

  - troškove najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora s tipskim štandom16 koji nudi organizator sajma/b2b susreta (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, potrebne priključke električne energije, vode, interneta, troškove čišćenja i sl.)

  - troškove najma izložbene opreme (namještaj, IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.) te

  - troškove upisa u katalog izlagača.

  b) Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga.

  Troškovi upravljanja izložbenim prostorom uključuju: putne troškove, troškove smještaja i dnevnica za zaposlenike prijavitelja/korisnika.

  c) Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH.

   2. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji

  - prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000,00 HRK za:

  - izradu analize tržišta

  - izradu strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci

  - izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.

  3. Informiranje i vidljivost:

  Prihvatljivi su izdaci u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.6 ovih Uputa, koji ne obuhvaćaju marketinške i promidžbene aktivnosti prijavitelja, do ukupno najvećeg iznosa od 2.000,00 HRK.

  Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=46430481-608d-4d81-a2c9-41ceae8aec84

  - OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IKT":

  Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.
  Najniža vrijednost potpore je 80.000 kn, najviša 1.000.000,00 kn.
  Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:
  •za mikro i malo poduzeće 85 %
  •za srednje poduzeće 65 %.
  Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 28. kolovoza 2018. od 11:00 sati. 

  Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c23897a1-001e-4e9c-9a52-b9bf01f625af

  - DANA 24.5.18. OBJAVLJEN JE IZMIJENJENI INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE POZIVA IZ OPERATIVNOG PROGRAMA "KONKURENTNOST I KOHEZIJA":

  OPKK 24.05..pdf

  - OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U USLUŽNOM SEKTORU - TURIZAM I TRGOVINA":

  Cilj Poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera...) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
  Prihvatljive aktivnosti:
  – aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  – obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline
  – obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline
  – upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini
  – nabava opreme koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini
  – optimizacija procesa
  – obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija
  – upravljanje projektom i administracija
  – promidžba i vidljivost.
  Najniži iznos potpore je 220.000,00 kn, a najviši 13.000.000,00 kn. Rok prijave je od 15.lipnja do 21. rujna 2018.g.

  ​Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=db533ec1-0723-45cb-b420-a5222ed80fbc

  - OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA ZA MSP":

  Cilj poziva je sufinancirati ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

  Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća, registrirana za obavljanje djelatnosti:

  C - Prerađivačka industrija (osim isključenih u t. 2.3. UZP)
  J - Informacije i komunikacije (osim isključenih u t. 2.3. UZP)

  Ukupna alokacija: 200.000.000,00 HRK
  Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn
  Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn
  Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.
  Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.05.2018.

  Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp/

   

  - OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV ZA MIKRO, MALE I SREDNJE PODUZETNIKE "UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM (ISO I sl.)":

  Cilj poziva je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.
  Iznos potpore: 50.000-380.000 kn; rok: 29.06.2020.

   

  INDIKATIVNI KALENDAR ZA OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA" ZA 2018.: OPKK-IV.-Izmjena.pdf

  INDIKATIVNI KALENDAR ZA OPERATIVNI PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI" ZA 2018.: OPULJP za-2018.-godinu.xlsx

   

  Nazovite nas još danas na +385 (0)52 386 346 ili pošaljite email na info@aranea.com.hr

  Nastojimo pružiti našim klijentima vrhunsku podršku kako bi njihove prijave na EU projekte završile uspjehom!