Aktualno

Aranea EBC*L certificiranje
 

Više informacija na info@aranea.com.hr

EBC*L i seminari

Seminari i ispitni rokovi
EBC*L
Agencija ARANEA je od studenog 2008. certificirani obrazovni centar za EBC*L, a od studenog 2011. i ispitni centar.
EBC*L je međunarodno priznati standard obrazovanja iz područja poslovne administracije.

Strani jezici

Učenje stranih jezika u inozemstvu
Aranea učenje stranih jezika
U ponudi imamo slijedeće lokacije na kojima možete usvršiti svoj strani jezik: London-Velika Britanija, Dublin-Irska, Firenza-Italija, St. Petersburg-Rusija, Pariz-Francuska, Berlin-Njemačka, Barcelona-Španjolska

EU FONDOVI - POLJOPRIVREDA

 •   Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 15.2.18. novi natječaj iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava". Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 360.000.000,00 kuna, od čega:
  •200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva
  • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe
  •70.000.0...00,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva
  •20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.
  Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektor ratarstva (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje), sektor vinogradarstva te u sektor cvijeća i ukrasnog bilja. Prijave na Natječaj počinju se zaprimati mjesec dana od danas kako bi svi potencijalni prijavitelji na vrijeme stigli pripremiti dokumentaciju.
  Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Rok za 1.fazu je: 16.4.2018. Više informacija na: Natječaj 4.1.1 biljna proizvodnja.docx

 • Objavljen je novi kalkulator za izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva: EVPG_kalk_2018_web.xls

 • Objavljen je natječaj za operaciju 6.2.1. - Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 187.787.500,00 kuna, a svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Stoga je moguće ulagati u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,  usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.  

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća.

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.    

Natjecaj-6_-2_1.pdf                                                razredi.doc

 • Objavljen je Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2018.:

 

Naziv mjere

Naslov natječaja

Vrijeme objave natječaja

Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

ožujak

3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja

srpanj

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja

veljača

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

svibanj

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš – za izgradnju novih farmi

svibanj

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare)

ožujak

4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

travanj

4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

travanj

4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

listopad

4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

travanj

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

veljača

5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

ožujak

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

veljača

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

siječanj

6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

lipanj

6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

ožujak

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

travanj

7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova

travanj

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

veljača

8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

listopad

8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

veljača

8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

listopad

8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

veljača

8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

listopad

8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

veljača

8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

listopad

8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

veljača

8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

listopad

Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija

9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

veljača

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

veljača

Mjera 16 – Suradnja

16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.1.2.

veljača

16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1.

srpanj

16.1.2. Operativne skupine

svibanj

16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

listopad

M17 – Upravljanje rizicima

17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ)

ožujak

M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom

zajednice)

19.3.1. Priprema aktivnosti projekata suradnje

ožujak

19.3.2. Provedba aktivnosti projekata suradnje

ožujak

19.4.1. Tekući troškovi i animacija

travanj

 

 

KALKULATOR ZA IZRAČUN EKONOMSKE VELIČINE GOSPODARSTVA (SO): FADN_kalkulator_2015_web.xls

 

Naša usluga: informiranje i savjetovanje, priprema prijavne dokumentacije i hodograma aktivnosti; iznos za konzultantske usluge moguće je uključiti u proračun projekta.

Cijena: po dogovoru

Za sve informacije/ponudu obratite se na info@aranea.com.hr, ili 052/386-346.