Objavljeni su novi natječaji:

1. "UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM" - http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme

2. "IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA ZA MSP" - https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp/

Više informacija na: info@aranea.com.hr, ili 052/386-346.

Nazovite nas još danas na +385 (0)52 386 346 ili pošaljite email na info@aranea.com.hr

Nastojimo pružiti našim klijentima vrhunsku podršku kako bi njihove prijave na EU projekte završile uspjehom!