Strani jezici

Učenje stranih jezika u inozemstvu
Aranea učenje stranih jezika
U ponudi imamo slijedeće lokacije na kojima možete usvršiti svoj strani jezik: London-Velika Britanija, Dublin-Irska, Firenza-Italija, St. Petersburg-Rusija, Pariz-Francuska, Berlin-Njemačka, Barcelona-Španjolska

EU FONDOVI-PODUZETNIŠTVO

 • Objavljen je indikativni kalendar objava poziva iz Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za 2018.: Godišnji-plan-objave-Poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-2018.-godinu.xlsx

 • Dana 02.02.2018. otvoren je javni poziv za mikro, male i srednje poduzetnike "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP".
  Pozivom će se sufinancirati ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg po...duzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

  Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća
  Ukupna alokacija: 200.000.000,00 HRK
  Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn
  Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn
  Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.
  Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.04.2018.

  Dokumentacija: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=ba7c381d-6a17-4b2b-a116-29b937339573&pozivVersionId=6c5cb3e4-34ba-4947-b438-3a45507096ae

 • U nastavku je pregled najavljenih otvorenih poziva za male, srednje i velike poduzetnike iz OP "Konkurentnost  kohezija" za 2018.:

1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA – faza II

Cilj Poziva: razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga. Projekt mora rezultirati s novim ili znatno poboljšanim proizvodom (dobrom ili uslugom).

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
- aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje)
– aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Ukupni iznos financijskih sredstava: 548.000.000,00 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: 31. prosinca 2018.g.


2. IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP

Cilj Poziva: jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
– ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu
– savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
– sudjelovanje na sajmovima
– usavršavanje
– priprema dokumentacije.

Indikativni iznos financijske omotnice: 200.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 35% – 45%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 15. siječnja 2018.g.


3. PODRŠKA PODUZEĆIMA U ZADOVOLJAVANJU NORMA U SVRHU POBOLJŠANOG PRISTUPA TRŽIŠTIMA I POVEĆANJU KONKURENTNOSTI

Cilj Poziva: povećanje uporabe priznatih znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca i promoviraju proizvodnju provjerenih i kvalitetnih hrvatskih proizvoda.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti: stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete.

Indikativni iznos financijske omotnice: 22.800.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 55% – 85%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. ožujak 2018.g.


4. PODRŠKA PODUZEĆIMA U STJECANJU ZNAKOVA KVALITETE U SVRHU POBOLJŠANOG PRISTUPA TRŽIŠTIMA I POVEĆANJA KONKURENTNOSTI

Cilj Poziva: dostizanje primjenjive razine standarda MSP kroz povećanje uporabe priznatih normi koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti: ulaganje u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 7.500.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. ožujka 2018.g.


5. POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP PUTEM IKT-a – FAZA II

Cilj Poziva: doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti: softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Indikativni iznos financijske omotnice: 53.200.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 65% – 85%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. lipnja 2018.g.


6. UNAPREĐENJE POSLOVANJA MIKRO MSP-ova UVOĐENJEM IKT – vaučeri

Cilj Poziva: povećanje konkurentnosti i učinkovitosti mikro poduzeća putem IKT–a.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti: uvođenje i primjena softverskih unapređenja poslovanja mikro poduzeća uvođenjem IKT u poslovanje kroz : web stranice, e-commerce i sl.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 15.200.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. lipnja 2018.g.


7. INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova – Faza 2

Cilj Poziva: povećanje sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
– nastup na međunarodnim sajmovima koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja
– prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač
– troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište
– izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu
– sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova.

Indikativni iznos financijske omotnice: 38.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 65% – 85%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. lipnja 2018.g.


8. JAČANJE MEĐUSOBNE POVEZANOSTI MSP (Klasteri)

Cilj Poziva: jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
- ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju klastera
– operativne potpore za inovacijske klastere.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 91.200.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 50%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 28. rujna 2018.g.


9. GS INTEGRATOR 2018

Cilj Poziva: transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa s drugim poduzećima (tzv. Integratorima).

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
- ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata
– troškovi osoblja
– savjetodavne i tehnološke usluge iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 50%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 28. rujna 2018.g.


10. INOVACIJSKI VAUČERI

Cilj Poziva: jačanje kapaciteta MSP-ova za suradnju sa visokoobrazovnim institucijama i istraživačkim organizacijama.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti: korištenje adekvatne istraživačke opreme u vlasništvu ZIO za potrebe testiranja/ispitivanja/demonstracijskih aktivnosti novih proizvoda ili stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 70%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. ožujka 2018.g.


11. INOVACIJE U PODRUČJIMA S3

Cilj Poziva: istraživanje i razvoj za unaprjeđenje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga u sklopu sektora povezanih s prioritetima S3 Strategije.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
- ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu
– savjetodavne, tehnološke i druge usluge iz područja istraživanja, razvoja i inovacija
– studije izvedivosti i druge potporne aktivnosti koje za cilj imaju provedbu projekta.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 630.800.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 50%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 31.prosinca 2018.g.


12. INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP – Faza II

Cilj Poziva: razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluge visoke dodane vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji:. mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima/uslugama koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda.

Indikativni iznos financijske omotnice: 150.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum otvaranja Poziva:  29. lipnja 2018.g.


13. POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U USLUŽNOM SEKTORU (turizam i trgovina) – prvi poziv

Cilj Poziva: ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u uslužnom sektoru (omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvode u uslužnom sektoru.

Prihvatljivi prijavitelji: poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu.

Prihvatljive aktivnosti:
– razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija
– provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući tkz. „meke mjere“ – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije i infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata
– aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeće.

Indikativni iznos financijske omotnice: 76.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000,00 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. ožujak 2018.g.

 • Dana 10.10.2017. objavljen je poziv za mikro, male, srednje i velike poduzetnike „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“.
  Otvoren je do 17.01.2018., minimalni iznos potpore 350.000,00 kn, maksimalni iznos potpore 20.000.000,00 kn. Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
  Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.) (u daljnjem tekstu: zgrade). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
  Više informacija na: info@aranea.com.hr, 052/386-346.
  Link na natječajnu dokumentaciju: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451.

 • Dana 02.10. objavljen je ažuriran Indikativni godišnji plan objave za 2017. iz OP "Konkurentnost i kohezija": http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Novosti/ZNP06_Prilog%2005_Indikativni%20godi%C5%A1nji%20plan%20objave%2002102017_za%20objavu%2003.pdf

 • Dana 18. svibnja 2017. godine objavljene su izmjene i dopune Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinu.:

izmjene.pdf

 • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je objavilo otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“.

CILJEVI PROGRAMA:

- usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja

- poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu.

Rok: do iskorištenja sredstava, ne dulje od 10.11.2017.g.

KORISNICI POTPORE: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.

INTENZITET POTPORE: do 80% opravdanih troškova nastalih u 2016. i 2017. godini.

NAMJENA SREDSTAVA:

- obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)

- ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.

a) Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik-- 1.200,00/1.500,00

b) Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti-- najviše 3.200,00 kuna

c) Polaganje majstorskog ispita --2.600,00 kuna

d) Pripremu za polaganje majstorskog ispita-- najviše 5.400,00 kuna

e) Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) stvarni troškovi školarine

f) Polaganje pomoćničkog ispita-- 1.200,00 kuna

g) Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja stvarni troškovi

 • Objavljen je godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.:  Godišnji-plan-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-sufinanciranih-iz-OPULJP-2017.xlsx

 • Objavljen je "E-impuls", otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga u svrhu jačanja konkurentnosti mikro i malih poduzetnika. Iznosi potpora od 30.000-300.000 kn, intenzitet 65%-85% prihvatljivih troškova, rok prijave: 30.09. Za provjeru prihvatljivosti, i pripremu projekata javite se na: info@aranea.com.hr.

Link: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

 • Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za poduzetnike i obrtnike:

"Kompetentnost i razvoj MSP"

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 17.5.2016. do 31.12.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s rokom prijave od 20. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 867.000.000,00  kuna.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000 kuna.

Link: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248

 • Objavljen je Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije:Godisnji plan natječaja 2016_UDRUGE.pdf

 • U najavi je E-IMPULS 2016., program potpore poduzetništvu i obrtništvu u 2016. MINPO-a: E-IMPULS 2016.pdf

Ciljevi „E – impulsa 2016.“ će biti rast i razvoj poduzetništva i obrta, uravnotežen regionalni razvoj te učinkovito korištenje sredstava i fondova Europske unije.
Na raspolaganju će biti 3.500.000,00 HRK iz Državnog proračuna, 201.500.000,00 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 23.000.000,00 HRK iz Europskog socijalnog fonda.

Natječaji koji će se raspisivati su:
1. Jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika – 80.000.000,00 HRK
2. Poduzetništvo žena – 30.000.000,00 HRK
3. Poduzetništvo hrvatskih branitelja – 30.000.000,00 HRK
4. Poduzetništvo ciljnih skupina mladi, početnici, osobe s invaliditetom – 20.000.000,00 HRK
5. Poticanje START-UP- ova – 18.000.000,00 HRK
6. Domaći sajmovi – 4.000.000,00 HRK
7. Tradicijski i umjetnički obrti – 3.000.000,00 HRK
8. Zadružno poduzetništvo – 5.000.000,00 HRK
9. Poduzetništvo klastera – 5.000.000,00 HRK
10. Revitalizacija poslovnih prostora – 5.000.000,00 HRK
11. Naukovanje za obrtnička zanimanja – 3.000.000,00 HRK
12. Učeničke zadruge, vježbovne tvrtke i studentski poduzetnički inkubatori – 2.000.000,00 HRK
13. Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima – 18.000.000,00 HRK
14. Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike – 2.000.000,00 HRK
15. Promidžba poduzetništva – 1.500.000,00 HRK

​Za informacije i pomoć oko prijave javite se na info@aranea.com.hr, ili 052/386-346.

 • Objavljena su dva nova natječaja:

1. INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP - www.strukturnifondovi.hr/1193

2. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA PROIZAŠLIH IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA - www.mingo.hr

Više informacija na: info@aranea.com.hr, ili 052/386-346.

 • U najavi su natječaji za Razvoj poslovne infrastrukture i Poduzetnički impuls za 2016. Javite se za pravovremenu pripremu projekata!

 • Objavljen je natječaj iz EFRR-a "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine". Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara, tijela javne vlasti. Sredstva su namijenjena su pružanju potpora obnovi i revitalizaciji kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Poziv je podijeljen je u dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore (bespovratna sredstva):
1. Grupa aktivnosti A) - Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
2. Grupa aktivnosti B) - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnih Integriranih programa, u okviru ovog Poziva, su kako slijedi:
Grupa aktivnosti A):
(a)             najniži iznos 500.000,00 kuna

(b)             najviši iznos 5.000.000,00 kuna

Grupa aktivnosti B):
(a)             najniži iznos 7.000.000,00 kuna

(b)             najviši iznos 100.000.000,00 kuna

Otvoren do: 30.06.2020.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1155

 • Objavljen je dugoočekivani natječaj za male hotele: "Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela" za investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu. Iznos potpore od 35-45%, prijave od 16.11.15.-31.12.16.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1179

 • Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dva otvorena natječaja:
  - za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada, otvoren do 12.11.2015;
  - za sufinanciranje kupnje električnih i hibridnih vozila, otvoren do 31.12.2015., ili iskorištenja sredstava

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji

 • HAMAG je objavila Javni poziv STARTCO čiji je cilj potpora poduzetnicima početnicima radi lakše realizacije njihovih poslovnih ideja i poduzetničkih poduhvata. Sredstva se odobravaju u obliku vaučera koji se mogu koristiti za nabavku IT opreme i izradu prve internetske stranice; otvoren do 31.12.15., ili iskorištenja sredstava

http://www.hamagbicro.hr/startco-realiziraj-vlastitu-poslovnu-ideju/